Kerk zijn in Coronatijd Kerk zijn in Coronatijd
Vanaf vandaag, vrijdag 25 februari, gelden er geen beperkende corona-maatregelen meer voor het kerkelijk leven:
 • o.a. de verplichting 1,5 m afstand te hanteren, is komen te vervallen
 • en dat geldt ook voor de mondkapjesplicht 

Basisadviezen blijven wel belangrijk:
 • regelmatig handen wassen
 • goed ventileren
 • hoesten en niesen in je elleboog
 • een vaccinatie of boosterprik halen 

Met als belangrijkste aanbeveling:
 • thuisblijven bij klachten en bij twijfel een zelftest

-o-o-o- 

Daarom, met ingang van 27 februari en 6 maart:
 • weer alle ruimte voor gemeentezang; vanaf 6 maart geen zangers meer als vervanging van de gemeentezang
 • geen beperking in aantallen kerkgangers; er zullen meer stoelen in de kerken van Klarenbeek en Wilp worden geplaatst,
  met in eerste instantie nog meer afstand als voor de coronacrisis het geval was.
  Geleidelijk gaan we dan terug naar de oude opstelling.
 • vanaf 6 maart ook weer de mogelijkheid om koffie te drinken na afloop van de kerkdienst
 • en de mogelijkheid om uw naam op de bloemenkaarten te zetten

 Enige voorzichtigheid nemen we de komende maanden nog wel in acht:
 • door er samen op toe te zien dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij de nieuwe situatie;
  houd dus als het mogelijk is nog enige afstand tot uw medekerkgangers
 • door nog geen collectezakken rond te laten gaan; het inzamelen van de gaven blijft voorlopig bij het verlaten van de kerk
 • door afzonderlijke bekertjes te gebruiken bij de viering van het Heilig Avondmaal
Zo houden we rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid. 
 
terug