donderdag 14 april 2022

In Twello woonachtige gemeenteleden


Op 17 februari van 14.30 – 16.30 uur wordt een bijeenkomst georganiseerd in Twello, voor de daar woonachtige gemeenteleden. Enkele leden van de werkgroep Pastoraat zullen hieraan hun medewerking verlenen. Door de onzekerheden rond de coronamaatregelen is op dit moment nog onduidelijk of de bijeenkomst in het Grotenhuis zal plaatsvinden of op een andere locatie in de directe omgeving daarvan.

De geplande bijeenkomst voor in Twello woonachtige gemeenteleden, die gepland stond voor 17 februari, wordt doorgeschoven naar 14 april van 14.30 tot 16.30 uur.
In volgende kerkblad volgt meer info.

 

terug