maandag 9 mei 2022

Gespreksavond over gedenken

Datum: 
 maandag 9 mei 2022
Tijdstip: 
 Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, om 20.00 uur willen we beginnen
Locatie: 
 Kerk van Klarenbeek

Op 29 november jl. was de gespreksavond over gedenken gepland. Deze avond kon helaas niet doorgaan in verband met de toen geldende coronamaatregelen. Graag nodigen we u/jou opnieuw uit om hierover van gedachten te wisselen.

Wanneer een gemeentelid overlijdt, gedenken we die persoon in de kerkdienst.
De naam van de overledene wordt genoemd en vervolgens wordt een steentje of een kruisje in één van de kerken op een speciale plaats gelegd/opgehangen.
Nu we samen gemeente zijn, zien we dat er verschillen zijn in de dorpen. In de afgelopen tijd heeft de werkgroep Vieren samen met de kerkenraad nagedacht over hoe we hier meer eenheid in kunnen vormen.
Vanuit de werkgroep, maar ook vanuit de gemeente is er de wens om te komen tot een zelfde manier van gedenken. Zouden we bijvoorbeeld voor iedereen hetzelfde tastbare voorwerp kunnen gebruiken (een steentje, een kruisje, een ….)? Kan dat en hoe denken we hierover? Gedenken doen we samen en moet zorgvuldig gebeuren. Daarom willen we met elkaar in gesprek. Samen nadenken en elkaars ideeën hierover horen. De werkgroep Vieren nodigt iedereen uit voor een gespreksavond over gedenken. Op 9 mei a.s. in de kerk van Klarenbeek.
In de kerkzaal is genoeg ruimte. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, om 20.00 uur willen we beginnen. Denk en praat met ons mee!

Namens de werkgroep Vieren,
Ds. Marrit Bassa


 

terug