Zondag Werelddiaconaat - collecte voor Oeganda-PLUS | 6 februari 2022