Algemene gegevens Algemene gegevens
Mail
diaconie@pgkvw.nl

Bankrekeningnummer
NL59 RABO 0365 7804 64
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp
 
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
 
Hulp aan slachtoffers oorlog Oekraïne | 5 maart 2022 Hulp aan slachtoffers oorlog Oekraïne | 5 maart 2022
Vooraf:
Het is de keuze van een ieder persoonlijk òf en hoe men hulp wil bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ook is het zo dat we van moment-tot-moment bekijken hoe de situatie in Oost-Europa zich ontwikkelt. De lijn die wij nù als diaconie van onze protestantse gemeente inzetten, zou zo maar een andere kunnen worden als de situatie daarom vraagt.

De samenwerkende hulporganisaties (waartoe ook Kerk in Actie behoort) hebben het noodnummer Giro 555 geopend om geld in te zamelen.
NL08 INGB 0000 0005 55.
Maandag 7 maart houden de Nederlandse media een landelijke actiedag voor Giro 555.

Lijn die wordt uitgezet door onze diaconie:

Geld: verdubbeling door diaconie
We collecteren zondag 6 maart voor Oekraïne. Ook zijn giften welkom op het bankrekeningnummer van de diaconie. NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Oekraïne. Collectegeld en giften per bank worden door de diaconie verdubbeld en overgemaakt naar Kerk in Actie.

Goederen: we bevelen Stichting WHOE van harte aan.
Als kerkelijke gemeente gaan we op dit moment geen goederen inzamelen. Wellicht hebt u persoonlijk wèl de wens dit te doen. Of hebt u een werkgever die goederen zou willen doneren. Te denken valt aan: warme kleding, dekens, dekbedden, matrassen, kindermatrasjes, handdoeken, verbandmiddelen, medicijnen enz. enz.
Stichting WHOE = Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa, gevestigd te Apeldoorn.
WHOE heeft netwerken in Oekraïne en komt al jaren in dat land. Ook staat WHOE momenteel in contact met de Oekraïense ambassade die aangeeft naar welke plaats een oorlogstransport het beste kan rijden. Lukraak vrachtwagens naar de Pools-Oekraïense grens sturen is namelijk niet het meest handig. De Gemeente Apeldoorn heeft een grote loods van het Zwitsalterrein (voormalige corona-testlocatie) ter beschikking gesteld voor de opslag van goederen.
www.whoe.nl   /   info@whoe.nl  
055‑8 200 200 (maandag tot en met zaterdag 09:00 ‑ 18.00 uur). Keuze 1 = spullen voor de WHOE
Laden vrachtwagens: Zwitsalterrein, Vlijtseweg 130 Apeldoorn
Giften welkom op de bankrekening van WHOE: NL53 ABNA 0432 4550 94
De Stichting WHOE is door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Opvang
Opvang van Oekraïense vluchtelingen zal ook in onze omgeving zeker aan de orde komen.
Als diaconie hebben we niet zozeer de kennis en netwerken om hierin een voortouw te nemen. Maar sowieso willen we met geld, goederen en/of menskracht meewerken als er initiatieven van de grond komen.

Gebed
Kerk in Actie heeft een filmpje gemaakt waarin wordt opgeroepen tot gebed.
Klik hier om het filmpje te bekijken.
De nood, wanhoop en ontreddering mag ook zeker onderwerp zijn van ons persoonlijk gebed. Als diaconie en kerkenraad gaan we bekijken of er een mogelijkheid is om in deze 40dagentijd enkele stiltemomenten in de kerkgebouwen aan te bieden waarbij dan gelegenheid zal zijn een kaarsje aan te steken. Ook niet-gemeenteleden hebben wellicht behoefte aan zo’n moment.

 
 
 
Avondmaalsproject

Avondmaalsproject
Aan de Avondmaalscollecte ligt een oeroud motief ten grondslag. Ze stamt uit de vroegchristelijke kerk, toen Avondmaal en liefdemaal nog met elkaar verbonden waren.
Over die liefdemaaltijden kunnen we al lezen in 1 Korintiërs 10 en 11. De gemeente bracht haar gaven in natura naar de tafel van de diakenen die deze gaven weer uitdeelden aan de armen en de behoeftigen. Het was dus zeer bepaald een diaconale aangelegenheid.

Na de Voedselbanken (2019), Hart voor Moldavië (2020), Schuldhulpmaatje (2021) en VisiteClowns (2022) hebben we voor 2023 opnieuw de Voedselbanken in onze regio (Apeldoorn, Zutphen en Deventer) als Avondmaalsproject gekozen. Steeds meer mensen moeten immers noodgedwongen aankloppen bij een Voedselbank.

 
 
Diaconaal project Oeganda-PLUS Diaconaal project Oeganda-PLUS
Op zondag 19 september 2021 werd het nieuwe diaconale project “Oeganda-PLUS”, onder de aandacht gebracht. In de kerk van Voorst vond er een presentatie plaats van de stichting UP4S tezamen met de stichting Focusplaza. UP4S richt zich met name op onderwijs. Focusplaza interesseert bedrijven om iets te betekenen voor de ontwikkeling in Oeganda. De Voorster ondernemers Herbert Hofmeijer en Arjan Wesselink zijn bij deze stichting betrokken.

Beide stichtingen hebben projecten in het zuidwesten van Oeganda. Oeganda wordt ook wel de parel van Afrika genoemd. Het land heeft geleden onder een zwaar regime, aids heeft een hele generatie weggerukt en er is een gebrek aan middelen en kennis.
Tegelijkertijd is Oeganda een land met veel potentie. Tijd die in Oeganda gestoken wordt is nooit verloren tijd en energie nooit verloren energie. Binnen één generatie kan er een groot verschil gemaakt worden. Graag dragen we als kerk bij aan betere leefomstandigheden in dit land.


               

https://www.up4s.nl
lees meer »