Beleidsplan gezamenlijke diaconieën Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
 
Avondmaalsproject

Avondmaalsproject
Interkerkelijke Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn
Steeds meer mensen krijgen namelijk te maken met financiële problemen, onder andere als gevolg van de coronacrisis. Naar waarheid kunnen we van onszelf zeggen dat we een gemeente zijn met een groot diaconaal besef. Dit komt tot uiting in de belangstelling en bijdrages van onze gemeenteleden voor de minder bedeelden in de samenleving.

https://www.schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl/
 
Diaconaal project Oeganda-PLUS Diaconaal project Oeganda-PLUS
Op zondag 19 september werd het nieuwe diaconale project “Oeganda-PLUS”, onder de aandacht gebracht. In de kerk van Voorst vond er een presentatie plaats van de stichting UP4S tezamen met de stichting Focusplaza. UP4S richt zich met name op onderwijs. Focusplaza interesseert bedrijven om iets te betekenen voor de ontwikkeling in Oeganda. De Voorster ondernemers Herbert Hofmeijer en Arjan Wesselink zijn bij deze stichting betrokken.

Beide stichtingen hebben projecten in het zuidwesten van Oeganda. Oeganda wordt ook wel de parel van Afrika genoemd. Het land heeft geleden onder een zwaar regime, aids heeft een hele generatie weggerukt en er is een gebrek aan middelen en kennis.
Tegelijkertijd is Oeganda een land met veel potentie. Tijd die in Oeganda gestoken wordt is nooit verloren tijd en energie nooit verloren energie. Binnen één generatie kan er een groot verschil gemaakt worden. Graag dragen we als kerk bij aan betere leefomstandigheden in dit land.


               

https://www.up4s.nl
lees meer »
 
Stichting Vrienden van DHAN Stichting Vrienden van DHAN
Drie jaar lang was de Stichting Vrienden van DHAN deel van onze streekgemeente, leefde het onder de gemeenteleden en heeft het een ieders blik doen verruimen.
Op zondag 6 december hebben we het project afgesloten. Dat deden we in een kerkdienst die geheel in het teken stond van het licht!
Adventskaarsen werden ontstoken, nog éénmaal kreeg het lichtritueel een plaats in dienst en heeft Diny Fockens zich in India-kleding gestoken.
Na de dienst kon een ieder buiten langs een tafel met gratis artikelen lopen en wat meenemen naar huis. Daaronder waren tasjes met de tekst: Be the change you want to see in the world. Ofwel: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Aan deze tekst van Mahatma Ghandi gaven we als streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp in de afgelopen 3 jaar gehoor. En het leert ons: kiezen voor verandering dat kan elke dag opnieuw!

Klik hier voor de bedankbrief