Diaconaal project Streekgemeente: Stichting Vrienden van DHAN Diaconaal project Streekgemeente: Stichting Vrienden van DHAN

Uitleg van het logo: India en Nederland reiken elkaar de hand.
Door de hulp die geboden wordt, worden donkere omstandigheden steeds lichter.         
 
De Streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp gaat zich enkele jaren inzetten voor kansarme kinderen in India.
Met name in het arme zuiden van India leven veel gezinnen die rond moeten zien te komen van minder dan $ 1 per dag.
Stichting Vrienden van DHAN ondersteunt vanuit Nederland het werk van DHAN Foundation India die daar ontwikkelingswerk verricht.
DHAN Foundation India is een NGO = een Niet-Gouvernementele Organisatie.
Dat wil zeggen: een organisatie onafhankelijk van de overheid. Het geld gaat dus niet op aan bureaucratie, blijft ook niet aan een strijkstok hangen, maar wordt echt aan projecten besteed.
  
De Streekgemeente heeft zich verbonden aan twee onderwijsprojecten:
een project voor kinderen die achter blijven omdat ze wat langzaam leren; vergelijkbaar met Remedial Teaching zoals we dat in Nederland kennen
een project waar kinderen worden opgevangen die min of meer aan hun lot worden overgelaten, omdat hun ouders als waarzeggers rondtrekken en vaak weken lang van huis zijn.
 
Voor giften is het volgende nummer beschikbaar:
Diaconie Voorst,
rekeningnummer NL44 RABO 0366 2062 73, o.v.v. India.
De diaconie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunnen giften fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting.
 
Wilt u meer informatie:
www.dhan.org = DHAN Foundation India
www.vriendenvandhan.nl = de Nederlandse steunstichting
 
In het kerkblad Op Streek wordt maandelijks een stukje opgenomen over het leven in India en het werk dat DHAN Foundation daar verricht.
terug