Hulp aan slachtoffers oorlog Oekraïne | 5 maart 2022 Hulp aan slachtoffers oorlog Oekraïne | 5 maart 2022
Vooraf:
Het is de keuze van een ieder persoonlijk òf en hoe men hulp wil bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ook is het zo dat we van moment-tot-moment bekijken hoe de situatie in Oost-Europa zich ontwikkelt. De lijn die wij nù als diaconie van onze protestantse gemeente inzetten, zou zo maar een andere kunnen worden als de situatie daarom vraagt.

De samenwerkende hulporganisaties (waartoe ook Kerk in Actie behoort) hebben het noodnummer Giro 555 geopend om geld in te zamelen.
NL08 INGB 0000 0005 55.
Maandag 7 maart houden de Nederlandse media een landelijke actiedag voor Giro 555.

Lijn die wordt uitgezet door onze diaconie:

Geld: verdubbeling door diaconie
We collecteren zondag 6 maart voor Oekraïne. Ook zijn giften welkom op het bankrekeningnummer van de diaconie. NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Oekraïne. Collectegeld en giften per bank worden door de diaconie verdubbeld en overgemaakt naar Kerk in Actie.

Goederen: we bevelen Stichting WHOE van harte aan.
Als kerkelijke gemeente gaan we op dit moment geen goederen inzamelen. Wellicht hebt u persoonlijk wèl de wens dit te doen. Of hebt u een werkgever die goederen zou willen doneren. Te denken valt aan: warme kleding, dekens, dekbedden, matrassen, kindermatrasjes, handdoeken, verbandmiddelen, medicijnen enz. enz.
Stichting WHOE = Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa, gevestigd te Apeldoorn.
WHOE heeft netwerken in Oekraïne en komt al jaren in dat land. Ook staat WHOE momenteel in contact met de Oekraïense ambassade die aangeeft naar welke plaats een oorlogstransport het beste kan rijden. Lukraak vrachtwagens naar de Pools-Oekraïense grens sturen is namelijk niet het meest handig. De Gemeente Apeldoorn heeft een grote loods van het Zwitsalterrein (voormalige corona-testlocatie) ter beschikking gesteld voor de opslag van goederen.
www.whoe.nl   /   info@whoe.nl  
055‑8 200 200 (maandag tot en met zaterdag 09:00 ‑ 18.00 uur). Keuze 1 = spullen voor de WHOE
Laden vrachtwagens: Zwitsalterrein, Vlijtseweg 130 Apeldoorn
Giften welkom op de bankrekening van WHOE: NL53 ABNA 0432 4550 94
De Stichting WHOE is door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Opvang
Opvang van Oekraïense vluchtelingen zal ook in onze omgeving zeker aan de orde komen.
Als diaconie hebben we niet zozeer de kennis en netwerken om hierin een voortouw te nemen. Maar sowieso willen we met geld, goederen en/of menskracht meewerken als er initiatieven van de grond komen.

Gebed
Kerk in Actie heeft een filmpje gemaakt waarin wordt opgeroepen tot gebed.
Klik hier om het filmpje te bekijken.
De nood, wanhoop en ontreddering mag ook zeker onderwerp zijn van ons persoonlijk gebed. Als diaconie en kerkenraad gaan we bekijken of er een mogelijkheid is om in deze 40dagentijd enkele stiltemomenten in de kerkgebouwen aan te bieden waarbij dan gelegenheid zal zijn een kaarsje aan te steken. Ook niet-gemeenteleden hebben wellicht behoefte aan zo’n moment.

 
 
terug