Algemene gegevens Algemene gegevens
Mail
diaconie@pgkvw.nl

Bankrekeningnummer
NL59 RABO 0365 7804 64
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp
 
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
Beleidsplan gezamenlijke diaconieën
 
Avondmaalsproject

Avondmaalsproject
Aan de Avondmaalscollecte ligt een oeroud motief ten grondslag. Ze stamt uit de vroegchristelijke kerk, toen Avondmaal en liefdemaal nog met elkaar verbonden waren.
Over die liefdemaaltijden kunnen we al lezen in 1 Korintiërs 10 en 11. De gemeente bracht haar gaven in natura naar de tafel van de diakenen die deze gaven weer uitdeelden aan de armen en de behoeftigen. Het was dus zeer bepaald een diaconale aangelegenheid.

Na de Voedselbanken (2019), Hart voor Moldavië (2020), Schuldhulpmaatje (2021) en VisiteClowns (2022) hebben we voor 2023 opnieuw de Voedselbanken in onze regio (Apeldoorn, Zutphen en Deventer) als Avondmaalsproject gekozen. Steeds meer mensen moeten immers noodgedwongen aankloppen bij een Voedselbank.

 
 
Diaconaal project Oeganda-PLUS Diaconaal project Oeganda-PLUS
Op zondag 19 september 2021 werd het nieuwe diaconale project “Oeganda-PLUS”, onder de aandacht gebracht. In de kerk van Voorst vond er een presentatie plaats van de stichting UP4S tezamen met de stichting Focusplaza. UP4S richt zich met name op onderwijs. Focusplaza interesseert bedrijven om iets te betekenen voor de ontwikkeling in Oeganda. De Voorster ondernemers Herbert Hofmeijer en Arjan Wesselink zijn bij deze stichting betrokken.

Beide stichtingen hebben projecten in het zuidwesten van Oeganda. Oeganda wordt ook wel de parel van Afrika genoemd. Het land heeft geleden onder een zwaar regime, aids heeft een hele generatie weggerukt en er is een gebrek aan middelen en kennis.
Tegelijkertijd is Oeganda een land met veel potentie. Tijd die in Oeganda gestoken wordt is nooit verloren tijd en energie nooit verloren energie. Binnen één generatie kan er een groot verschil gemaakt worden. Graag dragen we als kerk bij aan betere leefomstandigheden in dit land.


               

https://www.up4s.nl
lees meer »