Aandacht voor elkaar Aandacht voor elkaar

Omzien naar elkaar en aandacht voor elkaar zijn belangrijk in ons gemeenteleven. Niet altijd zijn we op de hoogte van elkaars wel en wee. En vanwege privacyregels kunnen we in onze website en ons kerkblad ook niet zomaar namen en adressen van zieke gemeenteleden vermelden. Toch brengen wij u graag twee vormen van omzien naar elkaar onder de aandacht:


Voorbede
Als de betrokkene dit zelf ook op prijs stelt, kunt u voorbede voor iemand vragen in de zondagse eredienst.
Via telefoon of mail kunt u in de week voorafgaand aan een dienst contact opnemen met de predikant of een ouderling.

Kaartje
In bepaalde omstandigheden en bij bepaalde gebeurtenissen kan er behoefte zijn een vorm van medeleven over te brengen middels een kaartje. U kunt deze vraag neerleggen bij een ouderling of predikant. Zij polsen bij de betrokkene en/of familie of dit op prijs wordt gesteld. Stemmen zij daarmee in dan zal na de zondagse eredienst een ouderling bij de kaartjestafel in onze kerken staan met de naam en het adres.


Ouderlingen
Sientje Burgwal
06-57 58 80 51     
gjburgwal@gmail.com

Alie van Ommen  
06-25 01 20 85
alievanommen@kpnmail.nl

Daniël de Bres       
0575-84 31 16
dsz786@simpc.nl

Joop Albers           
06-51 33 31 86     
(graag inspreken)

terug