Welkom in onze Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp Welkom in onze Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp.

Op deze site willen wij u een indruk geven van onze Protestantse Gemeente. Kijk gerust rond. Als gemeente laten we ons leiden door het evangelie van Jezus Christus en ook op deze manier willen we op Hem wijzen als de bron van ons bestaan!

Wij proberen een open en gastvrije kerk te zijn, waar voor iedereen een plek is.

De zondagse kerkdiensten worden gehouden in de dorpskerken van Klarenbeek, Voorst en Wilp. Regelmatig komen wij samen in één van de kerken voor een gezamenlijke dienst. De kerkdiensten beginnen in alle 3 kerken om 10.00 uur. Op het kerkdienstenrooster staat aangegeven waar wanneer een kerkdienst is. 

U bent van harte welkom!
 
Vacature Pastoresteam Vacature Pastoresteam
Mededeling vanuit de kerkenraad
Omdat Wilma Steenbeek per 1 mei afscheid heeft genomen van onze gemeente hebben we een vacature in ons pastoresteam. Natuurlijk laten we die vacature niet bestaan. Als kerkenraad hebben we besloten op zoek te gaan naar een nieuw te beroepen tweede predikant.

We willen goed kijken wat voor soort predikant er past bij onze gemeente die net nieuw gevormd is en waaraan nog gebouwd wordt. Ook de inbreng van u als gemeente is hierin nodig.
We denken vooral aan iemand die:
- oog heeft voor het goede dat er volop is, en dat we graag willen behouden;
- daarnaast nieuwe dingen kan opstarten, nieuw elan en nieuwe bezieling een kans 
  kan geven.
Het traject van beroepingswerk zal veel tijd in beslag nemen. We starten met het opstellen van een profielschets waarbij we de gehele gemeente de gelegenheid willen geven om ideeën aan te reiken.
Dit traject beroepingswerk zal naar verwachting wel zo’n driekwart jaar tot heel jaar duren. Een veel te lange tijd om zonder extra hulp te zitten. Daarom heeft de kerkenraad besloten voor die vacature-tijd een ambulant predikant aan te stellen. In de volksmond ook wel uitzend-dominee genoemd.

We hebben ds. Van Staalduine benaderd, die heeft namelijk al ervaring met onze gemeente, maar die is niet beschikbaar.

Daarom zijn we in contact met de Landelijke Kerk (Utrecht) voor het aanstellen van een ambulant predikant.
Zodra er meer bekend is, informeren we u verder.

Intussen zijn we blij en dankbaar dat mevrouw Rosa van der Tang zich bereid heeft verklaard, als stagiaire kerkelijk werk, pastoraal bezoekwerk ter hand te nemen. Zij staat hiervoor in nauw contact met Sientje Burgwal en Hanneke Oolman die de coördinatie van het bezoekwerk in Klarenbeek respectievelijk Wilp verzorgen.

We wensen Rosa van harte alle goeds en Gods zegen.
 
 
Vlieg je mee?

Vlieg je mee?
Vanuit de  lucht een indruk krijgen van onze gemeente? Vlieg mee over de kerken van Klarenbeek, Voorst en Wilp. We vliegen van kerk naar kerk. Onderweg zien we het landschap, met daarin onder andere ruïne De Nijenbeek en de molen van Posterenk. 
Kijkt u mee?  Via youtube: https://youtu.be/ZeCi7wGv8Kc
 
Presentatiegids

Presentatiegids
Naar aanleiding van de fusie is er in januari 2021 een presentatiegids samengesteld. Hierin worden de nieuwe kerkenraad, commissies en werkgroepen van de Protestantse Gemeente voorgesteld. Deze gids is bij alle leden gebracht tijdens de 'Actie Kerkbalans'.  Wilt u deze gids in zien? Dat kan via deze link
 
Corona maatregelen Corona maatregelen
Maatregelen in de kerken van Klarenbeek-Voorst-Wilp
Maatregelen in kerken van Klarenbeek-Voorst-Wilp

Protocol gebruik kerkgebouwen volgens richtlijnen PKN
Protocol gebruik kerkgebouwen volgens richtlijnen PKN
 
Contactgegevens Contactgegevens
Postadres (ook voor familieberichten)
Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp
Rijksstraatweg 65
7383 AL  VOORST

Overlijdensberichten graag ook per mail: scriba@pgkvw.nl


Kerkelijk Bureau
Mail: kb@pgkvw.nl


Scriba 
Mail: scriba@pgkvw.nl

 
 
Facebook Facebook
Wij zijn ook te vinden op Facebook:

https://www.facebook.com/gemeenteklarenbeekvoorstwilp