Hulp aan slachtoffers van de aardbeving

Hulp aan slachtoffers van de aardbeving
Vanuit ons Noodfonds Wereldwijd hebben we inmiddels € 1.500,00 overgemaakt naar Kerk in Actie voor de slachtoffers van de aardbeving.
Op zondag 26 februari zullen wij tijdens de kerkdienst collecteren voor de slachtoffers van de aardbeving.
Omdat Kerk in Actie niet in Turkije werkt, zal onze hulp terecht komen in Syrië. Maar uiteraard gaan onze gebeden en gedachten evengoed uit naar de getroffen bevolking van Turkije, waar door andere hulpverleningsorganisatie hulp geboden zal worden.
Hieronder citeren we Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie:
“Syrië overkomt ramp op ramp. Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Opnieuw wordt dit toch al zo kwetsbare land zwaar getroffen. De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. 
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Namens Haroutune Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden met hem mee: “Moge God ons beschermen!”
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië
terug