Streekkerkenraad Streekkerkenraad
De streekkerkenraad is samengesteld uit afgevaardigden vanuit de kerkenraden van Klarenbeek, Voorst en Wilp: uit elke plaatselijke kerkenraad een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.
Ook maakt tenminste één van de predikanten deel uit van de streekkerkenraad en woont de vergaderingen bij.

De predikanten en de ouderlingen, het streekcollege van diakenen en het streekcollege van kerkrentmeesters houden met regelmaat ruggespraak met de plaatselijke colleges en werkgroepen.

De streekkerkenraad vergadert zes keer per jaar. Tenminste twee van deze vergaderingen zijn vergaderingen van de voltallige plaatselijke kerkenraden. De verslagen worden gemaakt door een externe notulist.

Voorzitter
De heer J. Boer (Kerkvitaal, gemeenteadvies en begeleiding)
Telefoonnummer: 06-11 11 15 38
Mail: JanBoer@kerkvitaal.nl

Scriba
Mevrouw H.L. van Ittersum-van Gerner
Telefoonnummer 0571-84 25 82 of 06-13 24 94 37
Mail: streekgemeentekvw@kerkvoorst.nl
 
terug