Communicatiekaart en -formulier Communicatiekaart en -formulier
Om als één gemeente, één gezicht naar buiten te treden is het wenselijk dat alle uitgaande communicatie op een eenduidige manier plaatsvindt.
Dit in zowel tekst, format, kleurstelling, logo, thema etc.
Bij uitgaande (openbare) communicatie moet worden gedacht aan flyers, persberichten, kerkblad, brief/memo, website, Facebook, etc.

Als hulpmiddel bij het bedenken welke communicatiekanalen passend zijn bij het onderwerp, vinden hier een communicatiekaart en een formulier.
De communicatiekaart kan helpen om helder te krijgen met wie wil je communiceren, waarover wil je communiceren en welk doel wil je ermee bereiken.
Vervolgens kan dan een keuze worden gemaakt ten aanzien van de frequentie, vorm en in te zetten media.

klik hier voor de communicatiekaart
klik hier voor het communicatieformulier

Om de eenduidigheid van de uitgaande communicatie te borgen deze graag eerst afstemmen met de commissie communicatie via mail naar communicatie@pgkvw.nl
De commissie communicatie denkt graag mee in de meest effectieve manier/ media om te communiceren, dus mail gerust bij vragen, twijfels of onduidelijkheden. Dat we maar veel mogen "communiceren" met elkaar 🙂

Commissie PR & Communicatie
Wilma Wilbrink & Rosa van der Tang
terug