Collectebonnen Collectebonnen
De Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp geeft collectebonnen uit. Hiermee wordt de mogelijkheid geschapen uw collectegeld fiscaal aftrekbaar te maken.
De bonnen worden geleverd per vel van 20 stuks en hebben een waarde van respectievelijk € 0,50 / € 1,00 / € 2,00.
Per vel moet dientengevolge € 10,00 / € 20,00 / € 40,00 worden overgemaakt.
Informatie is te verkrijgen bij:

Klarenbeek
Mevrouw G. Schipper
Mail: schippergerrie65@gmail.com

Voorst
Mevrouw J. Huisman
Telefoonnummer: 055-301 13 38

Wilp
Volgt
terug