woensdag 15 november 2023

Bijeenkomst kerstmarkt Klarenbeek

Datum: 
 woensdag 15 november 2023
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 't Achterhuus in Klarenbeek

Op woensdag 15 november om 19.30 uur komen we nogmaals bij elkaar in ’t Achterhuus. Wie zin, tijd en mogelijkheid heeft nodigen we van harte uit om aan te schuiven!
Onder het genot van koffie, thee en eigengebakken cake spreken we over de vorderingen en we komen ook even terug op de bestemming van de inkomsten. Er zijn op 5 oktober al diverse ideeën geopperd: kerk-gerelateerd, voor het dorp en wereldwijd.
We brengen u daarvan in het volgende kerkblad (december) op de hoogte.

Graag tot 15 november of anderszins!
Met een hartelijke groet,
commissie Kerstmarkt Klarenbeek,
 

Sientje Burgwal    055-301 14 73    06-57 58 80 51
Mariska Hendriks    055-301 24 82    06-20 24 19 84
Coby Roest    055-301 26 54    06-57 19 53 30
Ans Kleverwal    055-301 21 90    06-13 80 96 85


 

terug