donderdag 21 april 2022

Beroepingswerk - uitnodiging voor gemeente-avond

Datum: 
 donderdag 21 april 2022
Tijdstip: 
 19.30 uur (vanaf 19:00 uur: inloop met koffie en thee)
Locatie: 
 Kerk van Klarenbeek

Zoals u waarschijnlijk weet, was de afgelopen maanden een Beroepingscommissie aan het werk
om een 2e predikant te zoeken die aan onze gemeente verbonden zal worden.
In de kerkenraadsvergadering van maandag 4 april jl. heeft die Beroepingscommissie verslag
uitgebracht aan de kerkenraad.

De unanieme aanbeveling is gedaan voor het uitbrengen van een beroep op:
 

- Mw. ds. H.E.J. (Henriëtte) de Graaf, woonachtig in Heerde,
momenteel als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Koekange.

De kerkenraad constateerde met vreugde dat de Beroepingscommissie haar werk met grote
zorgvuldigheid heeft verricht en heeft deze aanbeveling dan ook van harte overgenomen!
Omdat het een principiële zaak en een goede gewoonte is, dat de verkiezing van een predikant
door de gemeente gebeurt, nodigen we u van harte uit voor een gemeente-avond op 21 april a.s.
Ds. de Graaf hoopt hierbij aanwezig te zijn en zichzelf aan u voor te stellen.

Locatie en aanvangstijd:
- donderdag 21 april 2022
- 19.30 uur - kerk Klarenbeek (vanaf 19:00 uur: inloop met koffie en thee)

Indeling van de avond:
- Opening
- Verslag door Beroepingscommissie over gevolgde procedure
- Kennismaken met mw. ds. de Graaf; daarna zal ds. de Graaf de vergadering verlaten
- Gelegenheid voor vragen en opmerkingen aan kerkenraad en Beroepingscommissie
- Stemming over de voorgedragen kandidaat
- Bespreken verdere procedure
- Sluiting

We hopen dat velen de mogelijkheid hebben aanwezig te zijn en zien er naar uit u te ontmoeten.
 

terug