Avondmaalsproject

Avondmaalsproject
Aan de Avondmaalscollecte ligt een oeroud motief ten grondslag. Ze stamt uit de vroegchristelijke kerk, toen Avondmaal en liefdemaal nog met elkaar verbonden waren.
Over die liefdemaaltijden kunnen we al lezen in 1 Korintiërs 10 en 11. De gemeente bracht haar gaven in natura naar de tafel van de diakenen die deze gaven weer uitdeelden aan de armen en de behoeftigen. Het was dus zeer bepaald een diaconale aangelegenheid.

Na de Voedselbanken (2019), Hart voor Moldavië (2020), Schuldhulpmaatje (2021) en VisiteClowns (2022) hebben we voor 2023 opnieuw de Voedselbanken in onze regio (Apeldoorn, Zutphen en Deventer) als Avondmaalsproject gekozen. Steeds meer mensen moeten immers noodgedwongen aankloppen bij een Voedselbank.

 
terug