Avondmaalsproject Avondmaalsproject
Avondmaalsproject: Stichting Hart voor Moldavië.

In 2019 hadden we het werk van de voedselbanken als Avondmaalsproject.
Met ingang van 2020 hebben we een nieuw project gekozen: ‘Stichting Hart voor Moldavië’.
Door onze heel concrete band met Moldavië weten we dat Moldavië het armste land van Europa is. Paard en wagen zijn er nog heel gewoon. Veel huizen hebben geen gas, water en licht.
Veel Moldavische kinderen groeien op zonder hun ouders, omdat die naar het buitenland zijn vertrokken om werk te vinden. Die kinderen blijven achter bij opa en oma of andere familie, maar ook zij zijn vaak straatarm. Iedere mond die extra gevoed moet worden, is er eigenlijk een te veel.

‘Hart voor Moldavië’ wil kinderen uit zwakke gezinnen een waardevolle toekomst bieden door middel van naschoolse opvang. Daar wordt een goede warme maaltijd verstrekt en is er hulp bij het maken van huiswerk. Ook wordt op zoek gegaan naar gezinnen waar kinderen uit internaten welkom zijn.
Ook voor ouderen is het leven zwaar. Met de val van de Sovjet-Unie in 1991 is al het geld waardeloos geworden, waardoor een pensioentje omgerekend niet meer dan zo’n 30 euro per maand bedraagt. Water moet worden gehaald uit een put langs de straat. Koken lukt allang niet meer. Voor deze ouderen heeft ‘Hart voor Moldavië’ projecten op het gebied van: Dagopvang, Tafeltje Dekje en Thuiszorg.
www.hartvoormoldavie.nl 
 
terug