Agenda
« vorige  |  april 2023  |  volgende »

Dinsdag 4 april 2023 Ouderensoos
Locatie: De Pompe in Wilp
Tijdstip: 14.00 uur

Op dinsdag 4 april is de Ouderensoos in De Pompe
Er wordt een gezellige middag, met sketch en accordeon, georganiseerd.
Het begint om 14.00 uur.

 

Maandag 17 april 2023 Inleverdatum kopij Op Streek

Maandag 17 april 2023 is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor het kerkblad van 7 mei 2023 tot 4 juni 2023.
E-mailadres: kerkblad@pgkvw.nl.
 

 

Maandag 17 april 2023 Gemeente-avond
Locatie: Kerk van Klarenbeek
Tijdstip: 19.30 uur (vanaf 19:00 uur: inloop met koffie en thee)  - 22.00 uur

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een gemeente-avond op maandag 17 april in de kerk van Klarenbeek. We willen belangrijke zaken met u bespreken. Onderwerpen die ons allemaal aan gaan. Daarom hopen we velen van u die avond welkom te mogen heten.

Indeling van de avond:

 • Inloop vanaf 19.00 uur
 • 19.30 uur: opening door Henk Hoogmoed, voorzitter van de kerkenraad
 • Aansluitend: een kort moment van bezinning door ds. Henriëtte de Graaf
 • Ouderling Daniël de Bres stelt zich aan u voor; ouderling Alie van Ommen
  had dat ook graag gedaan, maar is die avond helaas verhinderd
 • Gedachtewisseling over de profielschets (concept) op grond waarvan we
  een 2e eigen predikant gaan zoeken
 • Verdere mededelingen over het beroepingswerk
 • Gedachtelijn t.a.v. de kerkdiensten op 1e Paasdag en 1e Kerstdag
 • Een toelichting door Han Klaasen over een aanvullende manier van collecteren, namelijk digitaal, die we in onze gemeente willen introduceren
pauze met koffie / thee
 • De Werkgroep Vieren heeft voorstellen uitgewerkt m.b.t. de manier waarop we in onze gemeente gedenken. Zij willen hierover graag met ons in gesprek.
 • Wat verder ter tafel komt:
  * gelegenheid om vragen en opmerkingen naar voren te brengen.
 • Sluiting met gebed of een lied