donderdag 15 februari 2024

Gemeente-avond over verbouwplannen kerkgebouw Voorst

Datum: 
 donderdag 15 februari 2024
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Kerk van Voorst

We willen u vragen donderdag 15 februari te noteren voor een gemeente-avond over de verbouwplannen van het kerkgebouw in Voorst.
Na een aantal jaren overleg en voorbereiding is er groen licht vanuit de burgerlijke gemeente Voorst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over die plannen.
Het Voorlopig Ontwerp is inmiddels besproken met een aantal bij het beheer van het kerkgebouw betrokken gemeenteleden, waaronder de leden van Dorpswerkgroep Voorst, de kosters, (beeld en geluid-) technici van het kerkgebouw en de organist. Hun reacties op het plan zijn positief.
Vervolgens is er een stappenplan opgesteld en ligt er een begroting op tafel.
Formeel ligt besluitvorming aangaande deze verbouwplannen bij de kerkenraad, maar dat besluit zal niet worden genomen nadat de gemeente is gehoord. Daarom wordt u van harte uitgenodigd op genoemde gemeente-avond aanwezig te zijn als het plan, de begroting en het tijdspad worden gepresenteerd.
Van harte welkom op donderdag 15 februari, 19.30 uur, kerkgebouw Voorst.

 

terug