Aan Tafel in 40-dagentijd

Aan Tafel in 40-dagentijd
Op 22 februari, als het feestgedruis van carnaval is verstomd, is de start van de 40-dagentijd.
Een tijd van inkeer, bezinning en gebed om stil te staan bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Vasten kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld versoberen door geen vlees te eten, geen alcohol te drinken, etc., maar, je kunt ook iets wél - of vaker - doen, zoals een kaartje sturen, met elkaar in gesprek, samen luisteren of stil zijn of voor iemand bidden.

De werkgroep pastoraat heeft een gevarieerd programma van activiteiten samengesteld, in de 40‑dagentijd, waarbij we elkaar ‘Aan Tafel’ ontmoeten op weg naar Pasen:
23 februari: Filmtafel
1 maart: Verhalentafel
8 maart: Doetafel
17 maart: Sobere (halfvasten) maaltijd
22 maart: Muziek aan tafel
29 maart: Bijbel aan tafel

 
terug