Collectebonnen Collectebonnen
Per 1 januari 2019 zijn de collectebonnen van de gemeenten Klarenbeek en Voorst komen te vervallen. De streekgemeente neemt de uitgave van collectebonnen over.

Ingaande 2019 worden nieuwe collectebonnen uitgegeven: 
  • vellen van 20 bonnen à € 0,50 = € 10,00 en/of   
  • vellen van 20 bonnen à € 1,00 = € 20,00 en/of
  • vellen van 20 bonnen à € 2,00 = € 40,00.
De collectebonnen kunnen worden gebruikt voor alle collectes in en na de kerkdiensten of als gift voor alle kerkelijke doeleinden in de streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp. Let op: ze zijn niet verzilverbaar en zijn ook geen betaalmiddel op bijvoorbeeld markten die door de kerk worden georganiseerd of als toegang voor een activiteit, die in één van de kerken wordt gehouden.

U kunt collectebonnen bestellen zoals u het al gewend was, dus door overschrijving naar de rekening van uw plaatselijke gemeente o.v.v.  … keer een vel collectebonnen van €…  , geeft u wel duidelijk aan welke vellen u wenst! 

Woont u in Wilp, dan kunt u het bedrag overmaken naar de rekening van de kerkrentmeesters van Wilp (zie achterin Op Streek). Belt of mailt u ook even naar Hans Wolfert (06-51 19 52 11 - hanswolfert@hetnet.nl) en meld dat u het geld hebt overgemaakt. Na ontvangst van de overschrijving krijgt u uw bonnenvellen zo snel als voor ons mogelijk is aangereikt.

Waarom collectebonnen?
Met de aankoop van collectebonnen doet u voor de belastingdienst aantoonbaar een gift aan de kerk. De kerk is een ANBI-instelling en dus is het bedrag dat u op deze manier besteedt voor collectes, zowel voor de kerk als voor de diaconie, fiscaal aftrekbaar!
 
terug