2e zondag na Pasen

2e zondag na Pasen
1e zondag: Beloken Pasen
2e zondag: Misericordias Domini,
Of wel: Barmhartigheid/ ontferming van de Heer. Op deze zondag gaat het over de betekenis van Christus voor mensen. Hierbij hoort het verhaal van de Goede Herder. We zien een figuur zijn arm slaan om iemand anders. Deze persoon ontfermt zich over de ander.
 
terug