27 februari | Gebed

27 februari | Gebed
Laat ons begaan zijn met elkaar

Klik hier voor het filmpje


God, Vader van alle mensen,
Uw zorg gaat uit naar iedereen.

Laat ons naar Jezus voorbeeld
elke dag opnieuw begaan zijn met elkaar,
vooral met allen wiens bestaan
door ziekte en lijden zo getekend is
dat zij zonder de uitgestoken hand van medemensen
niet meer verder kunnen in hun leven.

Leer ons aandacht hebben voor wat in hen omgaat
aan verdriet en angst, aan eenzaamheid en onvermogen.

Leer ons luisteren naar hun vragen en verwachtingen
en help ons teder en helend omgaan
met hun gekwetst en broos bestaan.

Leg woorden in onze mond die mensen bemoedigen.
Moge onze zorgzame liefde hun draagkracht vergroten
en hun geloof in het leven versterken.

Dan zullen wij door onze nabijheid en solidariteit
een zegen zijn voor elkaar, alle dagen van het leven.


God, Vader van alle mensen,
Uw zorg gaat uit naar iedereen.

Laat ons naar Jezus voorbeeld
elke dag opnieuw begaan zijn met elkaar,
vooral met allen wiens bestaan
door ziekte en lijden zo getekend is
dat zij zonder de uitgestoken hand van medemensen
niet meer verder kunnen in hun leven.

Leer ons aandacht hebben voor wat in hen omgaat
aan verdriet en angst, aan eenzaamheid en onvermogen.

Leer ons luisteren naar hun vragen en verwachtingen
en help ons teder en helend omgaan
met hun gekwetst en broos bestaan.

Leg woorden in onze mond die mensen bemoedigen.
Mag onze liefde hun draagkracht vergroten
en hun geloof in het leven versterken.

Dan zullen wij door onze nabijheid en verbondenheid
een zegen zijn voor elkaar,

alle dagen van het leven.
Amen
 
terug