20 maart | Gebed

20 maart | Gebed
Wij bidden voor wie gekleed moet worden. 
Voor wie de eenzaamheid te krap gaat zitten. 
Voor wie samenzijn wil dragen. 
God, geef ons uw mantel. Zodat wij leven. Amen. 
- Kruiswegstatie ix uit 'Intercity Pasen' - 
 
terug