1e zondag na Pasen

1e zondag na Pasen
1e zondag na Pasen heet ‘beloken Pasen’.
‘Beloken’ komt van ‘luik’ = afsluiting.
Pasen wordt afgesloten.
Hier hoort niets bijzonders bij, daarom staat deze zondag nog niet op het doek.
 
terug