19 februari | Luisterlied

19 februari | Luisterlied
Gevangen

Een mens kan op veel manier gevangen zijn. We zijn het laatste jaar allemaal in meerdere of mindere mate onze bewegingsvrijheid kwijtgeraakt door het Coronavirus. Maar misschien ben je op een hele andere manier vast komen te zitten in het leven. Dan kun je bevangen raken door angst, somberheid of schuldgevoelens. Jezus laat ons telkens weten: “Ik verlaat je niet”. Hij blijft erbij en in Hem vinden we een bron die niet teleurstelt.

Klik hier om te luisteren naar dit lied 

Luister naar de wind – Elise Mannah

Luister naar de wind
die een lied van liefde zingt
Kom zoals je bent
met je treurend hart mijn kind
En Ik zal jou verlossen
dat je vrede vindt

Houd je vast aan mij
als je eenzaam bent en klein
En wees niet bezorgd
Ik zal altijd bij je zijn
Ik geef je overwinning
over dood en pijn

Jezus U bent Heer
en ik ben uw zwakke kind
Maar U geeft mij kracht
als de vijand mij weer vindt
O bron van eeuwig leven
U die mij bemint
terug