17 februari | Aftrap

17 februari | Aftrap
40-dagentijd

Samen op weg naar Pasen vanuit de werken van barmhartigheid, (Matteüs 25: 35, 36)
Iedere dag zal op onze website en Facebook aandacht worden besteed aan één van deze werken. Dit zal worden getoond in de vorm van een overdenking, een lied, een gedicht, een spel, een interview met gemeentelid, een quiz etc. en gericht op alle doelgroepen en leeftijden van onze streek(gemeente).

klik hier voor een filmpje waarin Ds Marrit Bassa het allemaal uit legt.

Kijkt u mee??
terug