13 maart | Gebed

13 maart | Gebed
Misschien  heb  je  het  idee  gekregen  dat  succes,  populariteit  of  macht  je vreugde zal geven. Toch zijn mensen die dit alles hebben vaak niet gelukkig. 
Henri Nouwen schreef: “De vreugde die mededogen kan geven, is een van de best bewaarde geheimen van het mensdom. Een geheim dat slechts weinig mensen kennen. Een geheim dat telkens weer ontdekt moet worden.” 

Gebed
 
Maak een mens van mij 
Die zoekt wat is verloren, 
Die bij de neergedrukte is, 
Die niet wegloopt 
Van een ander mens 
En zijn ellende. 
Geef mij levensmoed 
Dat ik opweeg 
Tegen de wanhopigen. 
Doe mij geduldig 
En meedogend zijn. 
Maak mij waakzaam. 
Bid in mij. 
Huub Oosterhuis
 
terug