Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 5 personen. Alle ambten zijn vertegenwoordigd.
Mevrouw H.L. van Ittersum-van Gerner (voorzitter)
Telefoonnummer 055-360 00 64
Mail:
terug