Oecumenische Samenwerking Oecumenische Samenwerking
Binnen onze streekgemeente bevinden zich ook de parochies Klarenbeek en Bussloo. Zij vallen binnen het grotere parochieverband IJsselvallei, maar sluiten bij ons aan met oecumenische activiteiten. We hebben hiervoor een stuurgroep oecumene die de paraplu is waaronder verschillende activiteiten vallen. Onder hun verantwoordelijkheid en beheer vallen:
  • oecumenische diensten
  • een jaarlijkse vastenmaaltijd
  • de wereldgebedsdagviering
  • een kerstsamenzangavond
  • een kermisviering
  • een uitwisselingsinitiatief met partnergemeente Seehausen, de Wockels
De oecumene wordt breed gedragen in de streek en er wordt waarde gehecht aan de onderlinge contacten. In onze gezamenlijke zoektocht naar God vinden wij elkaar.

Met informatie kunt u verkrijgen bij:
Gerda Jansen
Telefoonnummer 055-301 17 94
 
 
 
Wockels

Wockels
Werkgroep Oecumenische Contacaten (Wockels) is ontstaan uit de oecumenische samenwerking van de gemeenten Wilp en Voorst en parochie Bussloo. De groep organiseert de jaarlijkse uitwisseling met onze Partnergemeente Seehausen. De uitwisselingsweekenden met deze gemeente in de voormalige DDR vinden al vanaf begin jaren 90 plaats.

Meer informatie
Jokelien Harmsen
Mail:

Esther Simons
Mail: