zo 15 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Wilp | 3e zondag 40-dagentijd | biddag voor gewas en arbeid

De dienst van aanstaande zondag (15 maart 2020) wordt niet gehouden in verband met het Corona virus. De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
Hoe u dit kunt beluisteren, kunt u nalezen via http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/kerkomroep

Hieronder is de orde van dienst weergegeven. Zo kan iedereen thuis mee lezen/mee vieren.
Tip: Houd een kaars bij de hand, dan steken we die gezamenlijk aan. Zo verspreiden we het licht in onze huiskamers!


Orgelspel
Welkom en mededelingen rondom komende activiteiten
Aanvangslied Psalm van de zondag 25b (solozang)
Bemoediging en drempelgebed
Kyriëgebed Lied 301a
Gebed van de zondag
Lezing Exodus 6 vers 2 – 9 en 6 vers 28 – 7 vers 7
Overweging
Zingen Lied 346 (solozang)
Gebeden
Slotlied Lied 418 vers 1, 2 en 3
Zegenbede 

terug