zo 22 nov 2020  om 10.00 uur en 11.30 uur
Voorganger: Ds. J. Plante
Gedachtenisdienst Klarenbeek

Kerkomroep
De dienst is later te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Gerrit Burgwal, Anne Wijngaard en Joke van Reen
Dwarsfluit: Gemma Scherpenzeel


Orde van dienst
Te bekijken via deze link

Collecte
Op Eeuwigheidszondag, Zondag Voleinding, Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, of hoe we deze zondag ook noemen, staan we stil bij de eindigheid van het leven op aarde.
We hebben daarom een collectebestemming gezocht die past bij het bijzondere karakter van deze zondag: het Kinderhospice Binnenveld te Barneveld. Een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. www.kinderhospicebinnenveld.nl
IBAN: NL16 ABNA 0842 4289 76 t.n.v. Kinderhospice Binnenveld

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug