zo 15 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.J. Kappers
Kerkdienst Wilp

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Maarten Romkes

Orde van dienst

 • Welkom en afkondigingen
   
 • Kort moment van stilte ter voorbereiding op de dienst
   
 • Intochtslied 216
   
 • Votum en groet
   
 • Kyriegebed
   
 • Loflied 149: 1 en 3
   
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
   
 • Evangelielezing Matteüs 25: 14-30
   
 • Liederen voor het hart 11 (mel lied 650) door Netty Heij

  De erste kreeg er vijf,
  de and'ren twee en één,
  talenten om te zijn,
  niet voor zichzelf alleen.

  Want wie hier leeft op aard,
  voor eigen lust en eer,
  begraaft het zonnelicht,
  verbreid geen leven meer.


  Maar hij, die geeft en deelt,
  met blijde gulle hand,
  zijn leven wordt vervuld,
  met tekens van Gods land.

  En wie met liefde werkt,
  het kleine uitvergroot,
  en méér ziet dan zichzelf,
  brengt leven in de dood.


  Gezegend is de mens,
  die weet van het talent,
  van liefde, hoop, geloof:
  hij is God toegewend.

   
 • Verkondiging
   
 • Lied 600
   
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden 'onze Vader'
   
 • Collecten
   
 • Slotlied 841
   
 • Zegen (gezongen amen)

Collecte
Deze zondag is de diaconale collecte voor dat wat in eigen dorpen nodig is.
De wekelijkse bloemengroet, fruitbakjes of andere attenties bij ziekte/jubilea, Kerst- en Pinkstergroet en nog zo wat zaken worden van dit geld betaald.
Rekeningnummers plaatselijke diaconieën: zie pagina colofon van Op Streek.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug