zo 8 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek
Kerkdienst Voorst | Nieuwsdienst, dankdienst en gezinsdienst

We leven in een bijzondere tijd.. Een onzekere tijd.. Een tijd waarin alles wat zo gewoon leek, ineens niet meer zo gewoon blijkt te zijn. Een tijd die impact heeft iedereen, op alle generaties.
Op deze zondag, waarop we ook aandacht schenken aan Dankdag voor Gewas en Arbeid, luidt de kernvraag: Dankbaar..?! Hoezo..?
Beetje prikkelend misschien.. of is er toch licht aan de horizon..? Kunnen we, hoe dan ook, wel blij en dankbaar zijn..? En werkt dat dan ook door naar anderen toe..?
De zang van leden van het Nieuwdienstkoor en verschillende teksten nemen ons mee, deze dienst door. Voorganger is pastor Wilma Steenbeek.
Dat het licht van Gods aanwezigheid ons ook op deze zondag, en op alle dagen daarna, mag leiden!

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Anneke de Blouw, Joke Geltink, Hidde de Blouw en Rob Karstens (leden van het Nieuwsdienstkoor) onder leiding van Sandra de Bruin

Orde van dienst

 • Welkom en Mededelingen 
 • Openingsgebed
 • Aansteken Paaskaars
 • Zingen: lied 218: 1 t/m 5 
 • Bemoediging en Groet 
 • Inleiding             
 • Tekst dankbaarheid: Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn..  
 • Nieuwsdienstkoor: Er is een tijd voor alle dingen
 • Gebed
 • Nieuwsbericht: 2 Korintiërs 9:11
 • Nieuwsdienstkoor: Santo santo santo
 • Kort Nieuws/Overweging
 • Zingen: Lied 719: 1 t/m 5  
 • Gebeden: De gebeden worden afgesloten met het zingend  ‘Onze Vader’ (door het Nieuwsdienstkoor)
 • Gedicht
 • Nieuwsdienstkoor: Walk worthy
 • Uitzending
 • Gezongen zegenbede: door het Nieuwsdienstkoor
Collecte
Het was de laatste jaren een goede gewoonte om op Dankdag de diaconale collecte te bestemmen voor het werk van de Voedselbanken in onze regio. Daarnaast werd de oproep gedaan houdbare producten mee te nemen naar de kerk; een verzoek waaraan enthousiast gehoor werd gegeven! Boodschappenkarren vol producten illustreerden het karakter van deze zondag: dank die tot uiting komt in delen.
De producten werden in 3 porties verdeeld en naar de Voedselbanken in Apeldoorn, Zutphen en Deventer gebracht. Een derde deel van de collecteopbrengst ging ook naar elk van de genoemde Voedselbanken.
Dit jaar is alles anders, en moet alles anders… om corona-veilig te kunnen vieren.
Op 8 november wordt er een gezamenlijke Nieuwsdienst gehouden. En de voorbereidingscommissie heeft besloten een thema te kiezen dat aansluit op Dankdag. De kerk zal ook in de sfeer van Dankdag worden aangekleed.
De diaconale collecte is opnieuw voor het werk van de 3 Voedselbanken, maar er worden geen houdbare producten ingezameld.
Om toch onze betrokkenheid bij de Voedselbanken volop tot uiting te laten komen, hebben de gezamenlijke diaconieën besloten de collecteopbrengst te verdubbelen.
Daarom hopen we van harte dat de gemeenteleden die liever niet naar de kerk komen, een gift voor de Voedselbanken willen overmaken. Als u dat bedrag naar de gezamenlijke diaconieën overmaakt, dan gaat uw bedrag mee in de verdubbeling.
IBAN: NL44 RABO 0366 2062 73 van diaconie Voorst, o.v.v. Voedselbanken

De overige collecte is bestemd voor algemeen Kerkenwerk: Onkosten Nieuwsdienst.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug