zo 1 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Fockens
Kerkdienst Klarenbeek | O.O.V.-uitzending

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Gerrit Burgwal, Joke van Reen en Marien Ruijsch

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en voorbereidingsgebed
 • Openingslied (staande): lied 283 In de veelheid van geluiden
 • Bemoediging  en groet
 • Zingen: lied 282 Genesteld aan uw hart
 • Tien Woorden
 • Glorialied: lied 119: 1 Welzalig die de rechte wegen gaan
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9
 • Zingen: lied 313: 1 en 2 Een rijke schat van wijsheid
 • Schriftlezing: Matteüs 22: 34 - 40
 • Zingen: lied 320: 1, 2 en 3 Wie oren om te horen heeft
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen aansluitend: lied 974: 1, 2 en 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: (staande): lied 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Collecte
Deze zondag is de diaconale collecte voor dat wat in eigen dorpen nodig is.
De wekelijkse bloemengroet, fruitbakjes of andere attenties bij ziekte/jubilea, Kerst- en Pinkstergroet en nog zo wat zaken worden van dit geld betaald.

Rekeningnummers plaatselijke diaconieën: zie pagina colofon van Op Streek.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug