zo 4 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. van der Hart
Kerkdienst Klarenbeek | O.O.V.-uitzending

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Gerrit Burgwal, Anne Wijngaard en Henk Ilbrink.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en inleidend gebed door ouderling/diaken
 • Opgangslied: Lied 287: 1 en 2 gezongen door kleine zanggroep
 • Votum en groet
 • Aansteken van de kaars
 • Kyriëgebed
 • Glorialied: Lied 304 door kleine zanggroep
 • Bijbellezing: Deuteronomium 30: 11-20
 • Zingen: Lied 316 door de kleine zanggroep
 • Overweging
 • Zingen: Lied 225 door de kleine zanggroep (als dit niet bekend is dan Lied 893)
 • Gebeden – stil gebed – Onze Vader
 • Aandacht voor de collecten
 • Slotlied: Lied 422 door de kleine zanggroep
 • Zegen
 • Gezongen amen door kleine zanggroep
 • Orgelspel
   
Collecte
Het zal je maar gebeuren, dat de Sint stilletjes je huisje voorbij rijdt. Al je vriendjes en vriendinnetjes krijgen cadeaus, maar jouw schoentje blijft leeg. Dat je ouders geen geld hebben voor een verjaardagscadeau, dat kun je nog snappen. Maar Sinterklaas heeft een pakhuis vol cadeautjes. Ben jij soms niet lief genoeg?
Vandaag is onze diaconale collecte voor De Sinterklaasbank. Want ieder kind heeft recht op de Sint!
www.sinterklaasbank.nl
IBAN: NL40 RABO 0106 7550 13

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 

terug