zo 9 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek
Voorst | Uitzending O.O.V.

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.
De laatste tijd waren er problemen met de kerkomroep. Voor meer informatie hierover kunt u op deze link klikken.


Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Voorganger: Pastor Wilma Steenbeek
Ouderling van dienst: Gerda Makkink
Organist: Gert Oldenbeuving
Zanger: Dinie Scherpenzeel en Aart Groothuis

Een paar weken geleden had ik met een vriendin afgesproken om een dagje te kanoën. Naarmate de dag dichterbij kwam, namen de regen en wolken icoontjes toe bij Buienradar. Ach, dachten we, we zijn niet van suiker, we kunnen wel wat hebben. Maar toen de kano verhuurder appte dat we wel rekening moesten houden met een straffe wind, bekroop ons toch enige twijfel. We hebben ons kranig geweerd die dag. Maar ons tochtje met tegenwind valt in het niet bij de storm die de discipelen moeten trotseren op het meer van Galilea. Over hun angstige uren zullen we deze zondag lezen. Hun ervaring op zee laat een diepe indruk bij hen achter. In hun angst en onzekerheid of ze veilig de overkant van het meer zullen halen, komt onverwacht hulp langszij.
Pastor Wilma Steenbeek

Orde van dienst

 • Welkom en mededelingen
 • Door aanwezig kerkenraadslid/gemeentelid van dienst
 • Openingslied:  283 In de veelheid van geluiden
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken van de kaars(en)
 • Drempelgebed
 • Lied  695 Heer, raak mij aan met uw adem
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Mattheüs 14:22-33
 • Lied 211 De gouden zonne heeft overwonnen, coupletten 1, 2, 4
 • Overdenking
 • Lied 908 Ik heb U lief, om mijn beminde, coupletten 1, 2, 6
 • Gebeden
 • Voorbede
 • Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied 905 Wie zich door God alleen laat leiden, coupletten 1,3,4
 • Zegen

Collecte
Er staat/stond deze zondag een presentatie over jeugddorp De Glind gepland.
Omdat het toegevoegde waarde heeft iemand die bij een project/instantie betrokken is, lijfelijk en heel concreet over dat werk te laten vertellen. Maar het is de vraag of de corona-omstandigheden het mogelijk maken deze presentatie door te laten gaan. Wellicht wordt de presentatie naar een volgend kalenderjaar doorgeschoven.


De Glind is een klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit, waar ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren wonen.
Het wonen, leren/werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van deze kwetsbare groep kinderen. 
Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is een dorp en geen instelling, er is een dorpskerk, een voetbalveld en een zwembad. Daarnaast maken er nog eens ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten in het Jeugddorp.
Door de jarenlange ervaring, aanwezige kennis en de ruime voorzieningen is De Glind dé plek waar de Rudolphstichting innovatieve (jeugdzorg)projecten kan ontwikkelen. Dit kan de Rudolphstichting realiseren door onder andere donaties van kerken.
We bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.
www.rudolphstichting.nl/jeugddorp-de-glind
IBAN: NL60 RABO 0150 0022 97

Collecteren ten tijde van corona
Ook nu de kerkdiensten in voorzichtige vorm weer worden opgestart, blijven we het IBAN nummer van de collectebestemmingen vermelden.
Mogelijk bent u niet in staat om fysiek naar een kerkdienst te komen, of vindt u het nog te risicovol.
U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug