zo 12 jul 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Voorst | Doopdienst met genodigden | Uitzending O.O.V. | Te beluisteren via de kerkomroep | Te bekijken via Livestream

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Livestream Beeldverbinding
De livestream is te zien door te klikken op deze link  

Helaas is het niet gelukt om de doopdienst via een livestream uit te zenden. De dienst is wel opgenomen en dat is hier te zien: https://youtu.be/QXQYgb8F7GY

Omdat tijdens de dienst geschakeld moest worden van streamen naar opnemen is niet de hele gefilmd. De dienst begint tijdens het Glorialied en op sommige plekken mist een klein stukje van de dienst omdat het in delen is opgenomen. We hopen dat u ondanks dit gemis toch met plezier naar de dienst kijkt.

Gegevens van de dienst
In de dienst op 12 juli zal Suus gedoopt worden.
Suus le Poole is geboren op 2 april dit jaar. Zij is de dochter van Miranda en Oscar le Poole. De doop vindt plaats in de kerk van Voorst. Voor deze dienst zullen familieleden en vrienden van de doopouders worden uitgenodigd. Deze groep zal op gepaste afstand van elkaar de doopdienst meemaken. Voor de gemeenteleden is de dienst online te volgen via Kerkomroep en via een beeldverbinding. Hierover volgt in de afkondigingen meer informatie.

De doop herinnert ons aan de belofte van God met mensen. ‘Ik laat jullie niet in de steek’, zegt God door middel van het teken van de doop. Het stromende water vormt de zichtbare verbinding. Het kind zelf is nog te klein om zich hiervan bewust te zijn. Daarom houden de ouders het kind ‘ten doop’ zoals dat wordt gezegd. Het is hun wens en verlangen om ook dit kind te laten zien: God houdt van jou, hoe klein je ook bent.
Wij als gemeente, de hele streekgemeente, mogen hier van getuige zijn en Suus en haar ouders het goede toewensen in hun leven.
In de aanloop naar deze dienst mogen we ook voor dit jonge leven bidden. Dat haar leven dat van haar ouders en dat van ons als gemeente mag verrijken. Omdat we deze dienst toch anders zullen beleven dan een ‘gewone’ doopdienst, is het wellicht een goed idee om Suus en haar ouders een mooie wens of felicitatie te sturen. Het adres is: Kafoepstraa  1a, 7383 RH Voorst.

Orde van dienst
Voor de orde van dienst kunt u hier klikken.

Collecte
De collectebestemming is voor plaatselijk diaconaal werk. Het bankrekeningnummer is te vinden in de colofon van Op Streek.

Collecteren ten tijde van corona
Ook nu de kerkdiensten in voorzichtige vorm weer worden opgestart, blijven we het IBAN nummer van de collectebestemmingen vermelden.
Mogelijk bent u niet in staat om fysiek naar een kerkdienst te komen, of vindt u het nog te risicovol.
U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug