zo 7 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A.A. Wijlhuizen
Wilp | Nieuwsdienst | Te beluisteren via de kerkomroep

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
Hoe u dit kunt beluisteren, kunt u nalezen via http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl/kerkomroep

 

Orde van dienst

Deze volgt.

 

Normaal gesproken zouden we de dienst vieren in de feesttent van Wilp.

Maar, door alle maatregelen kan het dorpsfeest niet doorgaan. De dienst in de tent ook niet, maar de dienst in de kerk wel! Kortom, de dienst is verplaatst naar de kerk. Voorganger is ds. Ad Wijlhuizen uit Apeldoorn. Muzikale medewerking wordt verleend door een aantal zangers van het Nieuwsdienstkoor, onder leiding van Sandra de Bruin.

Het is fijn dat iedereen mee wil werken om er toch een mooie kerkdienst van te maken! We wensen elkaar veel luisterplezier op deze morgen.

 

Collecte

De dienst van 7 juni zou een gezamenlijke (tent)Nieuwsdienst zijn.
En voor Nieuwsdiensten geldt dat de Nieuwsdienstcommissie een collectebestemming bepaalt, omdat dan een passende link met het thema van de dienst kan worden gelegd.
Nu het allemaal anders loopt, geven we als suggestie een gift over te maken naar de plaatselijke diaconie dan wel het plaatselijke college van kerkrentmeesters.
Per dorp vindt u de rekeningnummers in de colofon van Op Streek.

 

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl
Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.
Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).

terug