zo 18 aug 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. J. Ek
Wilp

Voorst en Wilp hebben de diaconale collecte voor onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika bestemd.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Ze groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog.
Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Er wordt huiswerkbegeleiding gegeven en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook wordt Bijbelonderwijs aangeboden en wordt geholpen bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit het zelfvertrouwen van de jongeren en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met deze collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
 

terug