di 6 oktober 2020

Gemeenteavond Voorst

Locatie: 
 Voorst (in de kerk)
Tijdstip: 
 19.30 uur koffie; 20.00 uur inhoudelijk deel  - 21.30 uur

Alle leden van de huidige kerkenraad hopen op 5 september samen te komen voor een bezinningsdag. Op deze dag gaan we met elkaar in gesprek over de komende tijd richting de uiteindelijke fusie. Maar, het is ook van belang om na te denken hoe onze gemeente eruit ziet na de fusie. We moeten goed zicht hebben op hoe alles georganiseerd kan worden vanuit één gezamenlijke kerkenraad met werkgroepen in de drie dorpen. Maar daarnaast is het ook goed om met elkaar na te denken over wat voor gemeente we willen zijn. En, hoe ziet dat eruit? We zijn niet toevallig een groep mensen, maar voelen ons geroepen om kerk te zijn van Christus. Het is aan ons om die roeping ook in te vullen in de dorpen waar we wonen.

Naast de bezinning op de toekomst is het ook van belang om alle gemeenteleden mee te nemen in de manier waarop de fusie eruit gaat zien. Hiervoor worden 3 gemeenteavonden georganiseerd in de 3 dorpen. Op deze avonden wordt iedereen geïnformeerd over de voorgenomen besluiten rondom de fusie. Het gaat daarbij vooral om de vraag hoe de gefuseerde gemeente eruit gaat zien vanaf januari. Iedereen krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en zijn/haar mening te delen. Daarom zijn de avonden ook gericht op het eigen dorp: de eigen kerkenraad zal steeds in elk dorp aanwezig zijn. Deze gemeenteavonden horen bij het proces om tot uiteindelijke besluitvorming te komen.
Vanzelfsprekend houden we rekening met 1,5 meter afstand.

Voor alle avonden geldt: vanaf 19.30 uur is er koffie, om 20.00 uur begint het inhoudelijk deel.
Streven is om steeds rond 21.30 uur af te ronden. De avonden zijn als volgt gepland:
5 oktober Klarenbeek – In de kerkzaal
6 oktober Voorst – In de kerk
7 oktober Wilp – In de dorpskerk

We hopen u op één van deze avonden, zij het op afstand, te ontmoeten.


 

terug