Werkverdeling en bereikbaarheid predikant en kerkelijk werkers Werkverdeling en bereikbaarheid predikant en kerkelijk werkers
Met de intrede van pastor Wilma Steenbeek is het pastoresteam in de streekgemeente flink aangevuld.
We hopen nu binnen de gehele streekgemeente aan de vraag om bezoek van een predikant of pastor te kunnen voldoen. Daarbij gaan we uit van de gedachte, dat elke predikant of pastor haar eigen wijk (dorp e.o.) heeft.
Het is dus niet zo dat er vanuit alle drie de dorpen naar willekeur een beroep gedaan kan worden op ieder van de ‘geestelijk werkers’.

De werkverdeling ziet er als volgt uit:

Voor Klarenbeek: Pastor Wilma Steenbeek 
Telefoon 06-44 58 89 95 / afwezig op maandag 

In geval van afwezigheid bellen naar ouderling
Sientje Burgwal
telefoon 055-301 14 73


Voor Voorst: ds. L.E. (Marrit) Bassa
Telefoon: 0575 - 78 51 32 / afwezig op woensdag

e-mail: predikant@kerkvoorst.nl
In geval van afwezigheid bellen naar ouderling
Henk Ilbrink
telefoon 0575-50 15 48


Voor Wilp: Pastor Wilma Steenbeek
Telefoon 06-44 58 89 95 / afwezig op maandag 

In geval van afwezigheid bellen naar uw contactpersoon  

Deze werkverdeling is bindend. Ook de genoemde vrije dagen.

De eerstelijnszorg berust bij de eigen wijkpredikant/pastor. Wanneer die niet beschikbaar is, kan pas worden uitgeweken naar een ander.

Bij een overlijden kan het zijn, dat de predikant of pastor -door welke oorzaak dan ook- niet bereikbaar is. U kunt dan bellen met een contactpersoon, ouderling of ander kerkenraadslid in het betreffende dorp.
Vaak wil de begrafenisondernemer en/of de rouwende familie direct diezelfde dag nog helderheid hebben of de voorganger de rouwdienst kan leiden.

Wij stellen daarbij het volgende voor:
  • Als de begrafenisondernemer wil dat een uitvaart geleid wordt door een voorganger op haar vrije dag, dan kan dat niet. Dan moet er uitgeweken worden naar een andere dag, of naar een andere voorganger.
  • Wordt de uitvaart gepland op een werkdag van de voorganger, dan kunnen we toezeggen dat het in orde komt.

 
terug