Avondmaalsproject Avondmaalsproject
Nadat we enige jaren Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst als Avondmaalsproject hebben gesteund, is er met ingang van 2019 een nieuw project gekozen. En wel: de Voedselbank.

Vanuit onze drie gemeenten hebben we contacten met de voedselbanken in Apeldoorn, Zutphen en Deventer. De opbrengsten van alle avondmaalscollectes tezamen zullen daarom gelijkelijk over genoemde voedselbanken worden verdeeld.
 
terug