zo 16 december 2018

Oecumenische Kerstsamenzang Klarenbeek

Locatie: 
 Het Boshuis, Kerkweg 2
Tijdstip: 
 18.30 uur  - 19.30 uur

De oecumenische kerstsamenzang vindt dit jaar plaats op de derde Adventszondag, zondag 16 december in Het Boshuis aan de Kerkweg 2.
Dit jaar is het thema:’’OP weg naar het Licht’’. Aan de viering wordt medewerking verleend door: Gerda Jansen, Muziekvereniging Klarenbeek {o.l.v. Inge Lage Venterink}, His Voice {o.l.v. Gerton Woudt}, Anne Capel en Gemma Scherpenzeel, beide op dwarsfluit.
Tijdens de dienst zijn er twee collectes: :één voor de bestrijding van de onkosten en één voor het Goede Doel. Dit jaar is er gekozen voor Caritas Klarenbeek.
De Werkgroep Caritas is voortgekomen uit de Parochiële Caritas Instelling die de zorg van de kerk voor armen en behoeftige op zich nam. Nu ondersteunt de Werkgroep Caritas mensen met een financieel of sociaal probleem, zonder onderscheid naar religieuze achtergrond. Voor steun hoeft men niet ‘arm of behoeftig’ te zijn.

Doel van de Werkgroep Caritas:

  • Steun geven aan wie dit nodig hebben. Dit kan zijn in de vorm van geld of een lening voor de eerste levensbehoeften
  • Een luisterend oor bieden voor problemen en oplossingsgericht werken
  • Doorverwijzen naar, of advies geven over sociale zekerheid; hulp bieden aan mensen die vastlopen in de wirwar van ambtelijke organisaties en ingewikkelde formulieren.
Personen die om hulp vragen krijgen de garantie dat er zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met hun probleem wordt omgegaan.
Naast bovengenoemde doelen verzorgt de Werkgroep Caritas Klarenbeek  o.a. verder nog:
  • De lente/paasgroet voor 80plussers
  • Het plaatsen van een plantje op het graf/bij de urn op het kerkhof en het sturen van een kaartje naar de nabestaanden een jaar na overlijden
  • Verzorgt samen met de diaconie van de Protestantse Kerk Klarenbeek de jaarlijkse Actie levensmiddelen pakketten van de Plus.
De aanvang is gepland om 18.30 uur. Vanaf 18.00 uur kunt u al genieten van het muzikale optreden van Anne en Gemma. De samenzang zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt onder het genot van een kopje koffie nog even napraten.

Toegang          vrij
 

terug