Corona | Aanpassingen vanaf 7 november

Corona | Aanpassingen vanaf 7 november
Zoals u weer zijn de corona-richtlijnen aangescherpt.
En het moderamen heeft besloten daar binnen onze protestantse gemeente ook gevolg aan te geven.
We hebben ons daarbij laten leiden door het advies van de PKN.
De richtlijnen, zoals wij die in de 3 kerken gaan hanteren, luiden aldus:
  • we nemen de 1,5 meter weer strikt in acht
  • dragen mondkapjes vanaf het moment dat we de kerk binnenkomen totdat we zitten; en doen hetzelfde bij het verlaten van de kerk
  • maken gebruik van de mogelijkheid onze handen te desinfecteren
  • en blijven thuis bij klachten.
terug