zondag 17 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Voorst | Presentatie 'De Glind'


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
BEGIN VAN DE DIENST
Welkom en voorbereidingsgebed 
Zingen Lied 146 vers 1 en 4 
Bemoediging en groet   
Aansteken van de kaarsen   
Gebed om ontferming 
Glorialied Lied 713 vers 1, 2 en 5 
- Wij moeten Gode zingen 

RONDOM HET WOORD 
Gebed om de Geest    
Schriftlezing Marcus 10 vers 32 - 45 
Zingen Lied 991 vers 1, 2, 4 en 7 
- De eersten zijn de laatsten 
Overweging 
Antwoordlied Lied 528 vers 1, 3, 4 en 5 
- Omdat hij niet ver wou zijn 

GAVEN EN GEBEDEN 
Aandacht voor de gaven  
Presentatie diaconale collecte – De Glind
Gebeden    
Slotlied Lied 975 vers 1, 3 en 4 
- Jezus roept hier mensen samen  
Zegen 


Collecte
Jeugddorp De Glind is een gewoon, groen en open dorp in de buurt van Barneveld, waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, je kunt er naar school, je kunt een leerwerktraject volgen en gebruikmaken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Jeugdigen horen erbij en doen mee in het dorp. Ze krijgen daarbij steun van professionals èn van de dorpsgemeenschap: de unieke kracht van het Jeugddorp.
We ruimen in deze dienst graag een plek in voor een presentatie door iemand die betrokken is bij Jeugddorp De Glind.
www.rudolphstichting.nl/jeugddorp-de-glind
IBAN: NL60 RABO 0150 0022 97

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug