zondag 12 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. de Hoop
Kerkdienst Klarenbeek


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Joke Riefel, Gerrit Burgwal en Marien Ruijsch

Orde van dienst
Deze is hier te zien

Collecte
Een poosje geleden is de Kledingbank Voorst opgericht. Bedoeld voor inwoners van de gemeente Voorst met een kleine beurs.
De Kledingbank streeft er naar om iedereen, die daarvoor in aanmerking komt, te voorzien van mooie, hippe en vooral persoonlijke kleding.
Er is een prachtige locatie gevonden van waaruit men de kleding uitgeeft: Zutphenseweg 23 te Klarenbeek. Onder het genot van een bakje koffie of thee is er ook altijd tijd voor een goed gesprek. Men werkt op afspraak en via de mail kan contact worden opgenomen:
kledingbankvoorst@gmail.com
We bevelen deze collecte van harte bij u aan en hopen, na corona, de kledingbank eens uit te nodigen voor een presentatie in een kerkdienst.
www.kledingbankvoorst.nl   IBAN: NL24 SNB 0339 4472 49


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug