zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Werelddiaconaatzondag
Voorganger(s): De heer C. Bulens

 
De kerkdienst op deze zondag zal in het teken staan van lichtend licht en zoutend zout. Ooit schreef een HAVO-leerlinge de volgende tekst:

Jij bent het zout der aarde..
misschien slechts één korrel, maar ook die proef je.
Jij bent het licht der wereld..
misschien slechts 40 Watt, maar ook dat verlicht de kamer.

Tegenwoordig spreken we niet meer over 40 Watt, maar drukken we de eenheid voor lichtstroom uit in lumen.. toch is de boodschap uit Mattheüs 5: 13-16 actueler dan ooit.
Haakt u op deze zondag ook aan?

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Op deze Zondag Werelddiaconaat collecteren we natuurlijk voor ons diaconale project Oeganda-PLUS. De heer Gerrit Grievink, die speciaal op deze zondag als voorganger is uitgenodigd, zal ons op bevlogen wijze vertellen over allerlei projecten in Oeganda.
Er wordt geprobeerd de allerarmsten aldaar bij te staan in hun strijd tegen ziekte, honger, geweld en onrecht. De Covid-periode was een lastige tijd. Maar inmiddels is ook in Oeganda het ‘normale’ leven weer enigszins teruggekeerd en is er goede hoop dat er met de lopende projecten weer belangrijke en noodzakelijk stappen naar zelfredzaamheid gezet kunnen worden.
Giften voor ons diaconale project lopen via de plaatselijke diaconie.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.v.v. Oeganda-PLUS

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 
 

terug