zondag 4 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | 2e advent | Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Aan tafel bij Jezus: zondag 4 december. Wij vieren in de kerk van Wilp de Maaltijd van de Heer. De tafel is aangekleed met ons eigenhandig gedecoreerde tafelkleed van de Startzondag. Jezus zelf is onze Gastheer. Er wordt op je gewacht.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
De laatste avondmaalsviering in 2022. Dus de laatste gelegenheid om voor ons Avondmaalsproject Stichting VisiteClowns te geven.
Stichting VisiteClows heeft trouwens een andere naam gekregen. Op de website wordt daarbij de volgende uitleg gegeven:
“De Stichting VisiteClowns heeft haar naam veranderd in de Tiramisu Foundation. Onze nieuwe naam illustreert onze droom. Tiramisu is een Italiaanse lekkernij en betekent letterlijk ‘trek me op’. Een stevige oppepper waardoor mensen opbloeien. Dat is precies wat wij ook willen voor alle mensen met dementie. Niet zo nu en dan, maar iedere dag. Het is dan ook onze droom om het welzijn en welbevinden van mensen met dementie structureel te vergroten en zorgmedewerkers te ontzorgen.”
IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59 t.n.v. Stichting VisiteClowns te Wageningen.

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug